SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA KLINIČNO KEMIJO IN LABORATORIJSKO MEDICINOSLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA KLINIČNO KEMIJO IN LABORATORIJSKO MEDICINO
DUNAJSKA CESTA 22
1000 LJUBLJANA

Davčna številka: 65267842
Matična številka: 5876630000
Šifra dejavnosti: 94.120
Dejavnost: Dejavnost strokovnih združenj

Podatki o številkah transakcijskih računov do 30.6.2010:
  • SI56 020560010554804 (Nova LB Ljubljana)