GOLF KLUB KRŠKOGOLF KLUB KRŠKO
KREMEN 4 F
8270 KRŠKO

Davčna številka: 71048898
Matična številka: 1671774000
Šifra dejavnosti: 93.120
Dejavnost: Dejavnost športnih klubov

Podatki o številkah transakcijskih računov do 30.6.2010:
  • SI56 029800253726940 (Nova LB Ljubljana)