HUMANITARNO DRUŠTVO WORKING CROSSHUMANITARNO DRUŠTVO WORKING CROSS
SMETANOVA ULICA 38
2000 MARIBOR

Davčna številka: 10502874
Matična številka: 4059450000
Šifra dejavnosti: 88.991

Podatki o številkah transakcijskih računov do 30.6.2010: