Pogoji uporabe

Imenik slovenskih društev in klubov "drustvo-klub.com" je brezplačni imenik slovenskih društev, klubov, zvez in družin.

Za namene tega pravnega obvestila se pod pojmom spletno mesto razumejo vse strani in podstrani ter besedilne in grafične vsebine na spletnem naslovu www.drustvo-klub.com. Pod pojmom uporabnik se razume vsaka oseba ali računalniški sistem, ki posredno ali neposredno dostopa, pregleduje ali uporablja vsebine spletnega mesta.

Vse pravice so pridržane. Vsebine na spletnem mestu so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine družbe Mihov.com d.o.o. ali pravnih subjektov, na katere se nanašajo.

Vse informacije, gradiva in podatki na spletnem mestu so izključno informativne narave. Družba Mihov.com d.o.o. se bo trudila za optimalno delovanje spletnega mesta, vendar ne prevzema nikakršnih odgovornosti in garancij za njegovo nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo spletno mesto na lastno odgovornost. Niti družba Mihov.com d.o.o., niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnem mestu ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Družba Mihov.com d.o.o. ne more biti odgovorna za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletnega mesta, zaradi obiska le-tega ali kakršnekoli njegove uporabe. Družba Mihov.com d.o.o. ne more biti odgovorna za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnega mesta.

Družba Mihov.com d.o.o. se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na spletnem mestu, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.

Družba Mihov.com d.o.o. lahko spletno mesto spremeni ali popolnoma ukine kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.

Vir podatkov, objavljenih na spletnem mestu, sta delno javni spletni strani gov.si in bsi.si ter datoteke, ki so tam objavljene.

Družba Mihov.com d.o.o. avtomatsko zbira podatke o uporabi spletnega mesta, predvsem podatke o obisku posameznih strani. Ti podatki ne omogočajo vpogleda v osebne podatke uporabnikov. Družba Mihov.com d.o.o. podatke o obiskanosti spletnega mesta uporablja za lastne potrebe.

Družba Mihov.com d.o.o. zbira podatke o IP naslovu uporabnikov spletnega mesta, med drugim tudi tistih, ki pregledujejo vsebino strani. Za vsebine, ki jih vnesejo uporabniki ali so prevzeti z drugih spletnih mest ali so samodejno zajeti, družba Mihov.com d.o.o. v nobenem primeru ni in ne more biti kakorkoli odgovorna.

Na spletnem mestu se lahko pojavljajo oglasi družbe Mihov.com d.o.o. ali tretjih fizičnih ali pravnih oseb.

Družba Mihov.com d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane s tem spletnim mestom. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe Mihov.com d.o.o. za vse primere izključena.

To pravno obvestilo lahko družba Mihov.com d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki. Z uporabo spletnega mesta ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi v celoti strinjate.

Uporaba spletnega mesta v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletno mesto na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.