DRUŠTVO INVALIDOV MAJŠPERK IN KIDRIČEVODRUŠTVO INVALIDOV MAJŠPERK IN KIDRIČEVO
MAJŠPERK 39
2322 MAJŠPERK

Davčna številka: 20312814
Matična številka: 1144278000
Šifra dejavnosti: 94.991

Podatki o TRR do 30.6.2010:
  • SI56 042020000430811 (Nova KB Maribor)