KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO KOSTRIVNICAKULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO KOSTRIVNICA
ZGORNJA KOSTRIVNICA 3
3241 PODPLAT

Davčna številka: 23127821
Matična številka: 5254035000
Šifra dejavnosti: 90.030
Dejavnost: Umetniško ustvarjanje

Podatki o TRR do 30.6.2010:
  • SI56 060000008204074 (Banka Celje)
  • SI56 060001008204040 (Banka Celje)