DRUŠTVO ZA RAZVOJ SOCIALNO KULTURNEGA DELA IN UMETNIŠKE PRODUKCIJE KULTURNI VIKENDDRUŠTVO ZA RAZVOJ SOCIALNO KULTURNEGA DELA IN UMETNIŠKE PRODUKCIJE KULTURNI VIKEND
LAKOTENCE 17
1000 LJUBLJANA

Davčna številka: 31460780
Matična številka: 1680374000
Šifra dejavnosti: 85.590
Dejavnost: Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Podatki o številkah transakcijskih računov do 30.6.2010:
  • SI56 020100091540515 (Nova LB Ljubljana)