RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBORRDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE MARIBOR
ULICA PARIŠKE KOMUNE 13
2000 MARIBOR

Davčna številka: 34259414
Matična številka: 5121205000
Šifra dejavnosti: 88.991

Podatki o TRR do 30.6.2010:
  • SI56 022800018986223 (Nova LB Ljubljana)
  • SI56 045150000397432 (Nova KB Maribor)
  • SI56 051008010092163 (Abanka Vipa)