DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBORDRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR
TRUBARJEVA ULICA 15
2000 MARIBOR

Davčna številka: 56744099
Matična številka: 5009596000
Šifra dejavnosti: 94.991

Podatki o TRR do 30.6.2010:
  • SI56 045150000800176 (Nova KB Maribor)