TEKAŠKO SMUČARSKI KLUB IDRIJATEKAŠKO SMUČARSKI KLUB IDRIJA
BEBLERJEVA ULICA 6
5280 IDRIJA

Davčna številka: 67232434
Matična številka: 1176935000
Šifra dejavnosti: 93.120
Dejavnost: Dejavnost športnih klubov

Podatki o TRR do 30.6.2010:
  • SI56 047520000295415 (Nova KB Maribor)
  • SI56 191575007408667 (DBS Ljubljana)