KULTURNO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR LADKO KOROŠECKULTURNO DRUŠTVO MEŠANI PEVSKI ZBOR LADKO KOROŠEC
CESTA ZMAGE 35 B
1410 ZAGORJE OB SAVI

Davčna številka: 76734366
Matična številka: 1050869000
Šifra dejavnosti: 90.010
Dejavnost: Umetniško uprizarjanje

Podatki o TRR do 30.6.2010:
  • SI56 191305004551885 (DBS Ljubljana)